Убождащо устройство Wellion PRO

Убождащо устройство Wellion PRO


Безопасно защото е с бутон за изхвърляне
 
Убождащото устройство Wellion PRO предоставя максимална безопасност и комфорт при получаване на капка кръв.
 
Поради бутона за изхвърляне на използваните игли се предотвратяват случайни неволни убождания. 5 дълбочини на убождане
 
Съвместимо с всички игли освен Accu-ChekSoftclix и Securlancets Pro
 

  БУТОН ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ
За предотвратяване на неволно убождане с използвана игла
  НЕЖНО
Поради специалния механизъм убождането е почти безболезнено
  ДЪЛБОЧИНА НА УБОЖДАНЕТО
Избор между 5 дълбочини на убождане, според кожата.

:  (© )

Убождащото устрйство Wellion PRO е не само с елегантен дизайн и високо качество, но и отговаря на ергономичните изисквания. Ето защо убождащото устройство е удобно за ползване при получаването на кръвна проба от пръста.
 
Възглавничките на пръстите са много чувствителни и затова убождащото устройство Wellion PRO е толкова нежно към кожата.
 
Индивидуалните настройки на дълбочина на убождане позволяват получаването на правилното количество кръвна проба.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.