Продукти/Игли за инсулинови писалки/Wellion sharps container /

Wellion контейнери за остри предмети


Wellion контейнери за остри предмети
 
За безопасно изхвърляне на използвани игли
 
Използваните игли (от инсулинови писалки или от убождащи устройства) трябва да се изхвърлят в безопасен контейнер, осигурен срещу отваряне.
 
Отвинтете използваната игла от инсулиновата писалка (може да използвате външната капачка на иглата). Изхвърлете я в контейнера Wellion.
 
Веднъж затворен, капака на контейнера Wellion вече не може да се отвори. Това гарантира, че използваните игли вътре ще се изхвърлят безопасно.
 
Така се предпазват странични хора от контакт с използвана игла.

Wellion container :  (© )
www.wellion.bg/bg/Products/Pen_needles/wellion_sharps_container/