Продукти/Апаратите за измерване на кръвно налягане /Wellion WAVE/

Wellion WAVE


За китка

Апаратите за измерване на кръвно налягане Wellion WAVE използват осцилометричен принцип на измерване
 
Продуктът отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост по EN60601-1-2, за безопасност съгласно EN60601-1 и за точност съгласно IEC 80601-2-30 и както е описано в директива на ЕС 93/42/EEC.

Wellion WAVE:  (© )
WHO Classification:  (© )
:  (© )

Защо е препоръчително да се измерва кръвното налягане в домашни условия?

Измерването на кръвното налягане в лекарски кабинет или клиника може да предизвика притеснение или нервност и да се получат резултати с 20 до 30mmHg по-високи от тези измерени в домашни условия. Измерването в домашни условия намалява влиянието на външни фактори, подпомага резултатите на лекаря и дава по-точна и пълна картина за кръвното налягане.

www.wellion.bg/bg/Products/blood_pressure_monitors_bg/wellion_wave/