Wellion WAVE Professional

Wellion WAVE Professional


Апаратите за измерване на кръвно налягане  Wellion WAVE използват осцилометричен принцип на измерване
 
Продуктът отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост по  EN60601-1-2, за безопасност съгласно EN60601-1 и за точност съгласно IEC 80601-2-30 и както е описано в директива на ЕС 93/42/EEC.

WAVE Professional:  (© )
:  (© )
WHO Classification:  (© )
Защо е препоръчително да се измерва кръвното налягане в домашни условия?

Измерването на кръвното налягане в лекарски кабинет или клиника може да предизвика притеснение или нервност и да се получат резултати с 20 до 30mmHg по-високи от тези измерени в домашни условия. Измерването в домашни условия намалява влиянието на външни фактори, подпомага резултатите на лекаря и дава по-точна и пълна картина за кръвното налягане.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.