Диабет/Късни усложнения/

Късни усложнения - ангиопатия


В днешно време едно от най-големите предизвикателства е третирането на диабет тип 2. Едната причина е драматичното нарастване на заболелите в последните години. Друга причина е комплексността на заболяването, тъй като не всичко се свежда до повишената кръвна захар.
 
Друго предизвикателство е ранната диагностика на заболяването. Трудността идва от това, че повечето хора нямат или не разпознават типичните симптоми за диабет.
 
От съществена важност е хората да бъдат обучени и информирани за късните усложнения, които носят човешка болка и високи разходи за всички нас.
 
Всички усложнения от диабета имат едно общо: увреждане на кръвоносните съдове. Познати са макроангиопатия (увреждане на големите кръвоносни съдове) и микроангиопатия (увреждане на малките кръвоносни съдове.

www.wellion.bg/bg/diabetes/Late_Complications/