Диабет/Очаквани стойности/

Очаквани стойности на кръвната захар Кръвна захар mg/dl Нормални Влошени Диабет
 На гладно* < 110 110 - 125 ≥ 126
 По всяко време     ≥ 200
 
* Измерена след минимум 8 часа без прием на храна/измерено 2 пъти
 
Редовното измерване на кръвната захар дават ценна информация за диабетния контрол. Свържете се с лекуващия лекар, ако Вашите резултати са непрекъснато извън очакваните стойности с цел предотвратяване на метаболитна декомпенсация и късни усложнения.

www.wellion.bg/bg/diabetes/Target_range/