Услуга/Изтегляния/

Изтегляния


Тук може да намерите указания за употреба на нашите продукти, както и много допълнителна информация за диабета. Документите се изтеглят в pdf формат.
 
Тук може да изтеглите драйвери за WINDOWS за съответните интерфейсни кабели, подходящи за Вашият апарат Wellion.
 
Изберете и изтеглете правилният драйвер за WINDOWS за Вашия интерфейсен кабел, подходящ за апарат Wellion.

www.wellion.bg/bg/service/downloads/