Продукти/Апарати за кръвна захар/Wellion CALLA Light/

Wellion CALLA Light


Съвременен дизайн и лесна употреба

Удобна и необичайна форма, перфектен за отчитане екран, противоплъзгаща основа и много допълнителни практични функции правят живота с диабет по-лесен.
 
За първи път могат да се видят усреднени резултати за1, 7, 14, 30, 60 и 90 дни. По такъв начин потребителят и здравните специалисти имат още по-добър поглед върху контрола на диабета.
 
Могат да се настроят 3 алармени времена, подсещащи, че е време за измерване. Допълнително могат да се настроят граници за хипо- и хипергликемия. Резултати под и над тези граници ще бъдат маркирани на екрана. По такъв начин потребителят получава допълнителна информация, помагаща да се предприемат правилни действия за третиране на диабета.
 
Паметта на апарата Wellion CALLA Light съдържа последните 500 резултата с дата и час на провеждане, като те могат да се разгледат лесно само с един бутон.
 
Благодарение на силното задно осветяване и големите цифри, отчитането на резултата от екрана е повече от удобно и е помощ във всекидневието.CALLA Light 4er MM: CALLA Light 4er MM (© Wellion)
CALLA Light Setbox:  (© )
www.wellion.bg/bg/Products/Blood_Glucose_Meters/wellion_calla_light/