Технически харакеристики

Wellion CALLA Light – Технически характеристики

 

Съвършенството и дизайна си дават среща:  
Кодиране: БЕЗ КОДИРАНЕ
Екран:     Със задно осветяване
Големи, ясни циф:         
Време за измерване (сек):          6
Памет:    500
Усреднени стойности 1, 7, 14, 30, 60 и 90 дни
Програмируеми аларми:      3
Хипо- и Хипер- аларми:      
Маркер преди/след хранене:      
Ергономичен дизайн:    
Кръвна проба (микролитри): 0,6
Батерии: 2 алкални батерии, тип ААА
Живот на батериите: 1000 измервания
Изход за PC: да – USB
Принцип на измерване:   Биосензорен
Размери (мм):   69,6 x 62,6 x 23
Тегло (гр):   68
Обхват на измерван (mmol/L):   1.1 - 33.3
Параметър:   Глюкоза
Реакционна зона извън апарата:   Да
Автоматично отброяване:   Да
Дата и ча:   Да
Калибриран към:   Плазма
Автоматично засмукване на пробата:   Да
Тест ленти:   Wellion CALLA
Програмно осигуряване:   Diabass

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.