Късни усложнения
> www.wellion.bg/bg/diabetes/Late_Complications

Късни усложнения - ангиопатия


В днешно време едно от най-големите предизвикателства е третирането на диабет тип 2. Едната причина е драматичното нарастване на заболелите в последните години. Друга причина е комплексността на заболяването, тъй като не всичко се свежда до повишената кръвна захар.
 
Друго предизвикателство е ранната диагностика на заболяването. Трудността идва от това, че повечето хора нямат или не разпознават типичните симптоми за диабет.
 
От съществена важност е хората да бъдат обучени и информирани за късните усложнения, които носят човешка болка и високи разходи за всички нас.
 
Всички усложнения от диабета имат едно общо: увреждане на кръвоносните съдове. Познати са макроангиопатия (увреждане на големите кръвоносни съдове) и микроангиопатия (увреждане на малките кръвоносни съдове.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.