Декларация за защита на личните данни
> www.wellion.bg/bg/Data_Protection_Declaration

Декларация за защита на личните данни


Ние отдаваме голям приоритет при защита на личните Ви данни във връзка със събирането, обработката и използването на информацията, когато посещавате нашият интернет сайт. Вашите данни са защитени, съгласно изискванията на закона. По-долу ще намерите информация какви данни се събират и как се използват:
 
1. Събиране и обработка на данни
Съхранява се запис при всеки достъп до нашия сайт и всяко изтегляне на информация, съхранявана там. Съхранението на тези данни от системата е за статистически нужди. Съхранява се запис за името на всеки изтеглен файл, датата и часа на изтегляне, количеството прехвърлени данни, доклад за успешно изтегляне и използвания браузер и домейн.
 
IP адреса на компютъра търсещ информация също се отбелязва.
Допълнителна лична информация се записва само когато доброволно я предоставите и във връзка със запитване или регистриране, например при използване на формата за контакт.
 
Съществува способ наречен “cookies”, с чиято помощ информацията от сайта ни се адаптира към Вашите изисквания. Нашият сайт използва “cookies” с цел да Ви помогне за по-ефективно използване на информацията. Само по този начин използваме информацията с цел поддържане на функционалността.
 
2. Използване и препращане на лична информация към други
В случай, че сте ни предоставили лична информация, ние я използваме само за да отговорим на запитване, да обработим взаимен договор и за нуждите на техническото администриране.
 
Вашите лични данни само се препращат на трети страни, когато е необходимо да се обработи договор, особено препращане заявка до доставчик, за фактуриране или пък ако сте се съгласили на това предварително. Вие имате право да отмените това съгласие по всяко време за да не се използват данните в бъдеще.
 
3. Право на информация, оттегляне и изтриване
Ние с готовност ще Ви предоставим съхраняваната за Вас информация при писмено поискване. Съхраняваната лична информация ще бъде изтрита, при положение, че отмените съгласието си за използването й, нейната нужда не е повече необходима за нуждите, за които се съхранява или пък съхраняването на информацията не е разрешено по друга законова причина.
 
Предупреждение за сигурност:
Чрез технически и организационни мерки ние съхраняваме личните Ви данни, така, че трети лица нямат достъп до нея. Обаче не можем да гарантираме пълна сигурност на данните, когато се изпращат чрез електронна поща. Препоръчваме изпращането на конфиденциална информация по пощата.
 
За този сайт използваме Google Analytics.  Още инфрмация.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.