Изтегляния
> www.wellion.bg/bg/service/downloads

Изтегляния


Тук може да намерите указания за употреба на нашите продукти, както и много допълнителна информация за диабета. Документите се изтеглят в pdf формат.
 
Тук може да изтеглите драйвери за WINDOWS за съответните интерфейсни кабели, подходящи за Вашият апарат Wellion.
 
Изберете и изтеглете правилният драйвер за WINDOWS за Вашия интерфейсен кабел, подходящ за апарат Wellion.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.