USB Kabel Treiber
> www.wellion.bg/bg/../downloads/treiber

Wellion CALLA Driver for USB cable - up to WINDOWS 7
Download the WINDOWS 7 driver for USB cable for the Wellion CALLA Meter.

Wellion CALLA Driver for USB cable - WINDOWS 8
Download the WINDOWS 8 driver for USB cable for the Wellion CALLA Meter.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.