Данни за фирмата
> www.wellion.bg/bg/impressum

Данни за фирмата


Отговорен за съдържанието и авторското право:

 
MED TRUST Handelsgesm.b.H.
Gewerbepark 10
7221  Marz
Австрия
 
Тел.  (+43) 02626 / 64 190
Факс  (+43) 02626 /  64 190 - 77
e-mail  office@medtrust.at  
 
 
Управител: Werner Trenker
FN (фирмен номер):  163015d
LG (регионален съд): Eisenstadt
DVR (регистрационен номер за защита на личните данни): 0935859
UID (ДДС номер): ATU 43445802
Член на WKÖ
 
 
Забележка: Комисията на ЕС дава възможност за онлайн решаване на спорове чрез интернет платформа, оперирана от комисията. http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ние няма, и не сме задължени да участваме в уреждане на спорове пред потребителска арбитражна комисия.


Google Analytics

Този интернет сайт използва Google Analytics, уеб базирана услуга предоставена от Google, Inc. ("Google"). Google Analytics използва „бисквитки”( "cookies"), които представляват текстови файлови създавани на вашия компютър с цел анализиране посещенията в интернет страницата.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.