Самоконтрол на кръвната захар

Самоконтрол на кръвната захар


Редовният контрол на кръвната захар дава добра представа за метаболизма (обмяната на веществата). Чрез редовният контрол на кръвната захар може да се установи кога се влошават стойностите и съответно да се посети лекар с цел потвърждаване и третиране на проблема.
 
Това помага за преодоляване на метаболитната декомпенсация и късните усложнения при диабета. За инсулиново зависимите диабетици редовния контрол е от най-голяма важност, тъй като в зависимост от получените резултати се коригира нужната доза инсулин.
 
Също така е важно измерените стойности на кръвната захар да бъдат записване в дневник и да се показват на лекуващия лекар. Усреднените дневни стойности пък дават информация за действителното ниво на НbA1c и качеството на терапията.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.