Системи за измерване на кръвна захар

Системи за измерване на кръвна захар


Има два начина за измерване на кръвната захар в домашни условия, в зависимост от апарата.
 
Рефлектометрия Реакция между ензим нанесен върху тест лентата и подадената капка кръв, при която се образува цветно съединение. Интензитета на оцветката е пропорционален на нивото на кръвната захар. На екрана на апарата това се показва като стойност.
 
Биосензорна технология
Основната разлика между биосензорната технология и рефлектометрията, е че глюкозната реакция генерира слаб електрически сигнал, чиято сила зависи от нивото на кръвната захар. На екрана на апарата това се показва като стойност.
 
По-старите апарати за кръвна захар трябваше да се кодират(настроят) чрез поставяне на специален чип в апарата или въвеждане на цифрова комбинация на екрана при отваряне на нова опаковка тест ленти. Повечето съвременни апарати за кръвна захар използват технология БЕЗ КОДИРАНЕ.
 
Обхвата на измерване на кръвна захар обикновено е между 1.1 – 33,3 ммол/л.

Калибриране


Апаратите за кръвна захар могат да се калибрират така, че да показват резултат приравнен към цяла кръв или към плазма(това е посочено в указанието за употреба на апарата). Болшинството от съвременните апарати са калибрирани към плазма.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Апаратите калибрирани към плазма дават 10-15% по-високи резултати. Не използвайте апарати от различни производители за сравнение на резултатите, тъй като са възможни големи отклонения.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.