Документиране на резултатите

Документиране на резултатите


Всеки резултат за кръвна захар представлява „снимка” на стойността за момента. Затова е добре резултатите да се документират от няколко измервания в рамките на деня. Само в такъв случай самоконтрола има смисъл.
 
Важно е резултатите да се записват в дневник. Той е от помощ за лекуващия лекар, тъй като въз основа на документираните резултати се назначава/променя терапията на лечение и се разбира по-добре промяната на нивото на кръвната захар през деня.
 
Записвайте измерванията в дневника си редовно и правилно. Ако това не се направи, измерените стойности се забравят и така се изгубват.

Dokumentation:  (© )
Dokumentation:  (© )

Как да водите дневник:
 

  • Стойност на кръвната захар с дата и час
  • Преди/след хранене – поети хлебни единици
  • Доза инжектиран инсулин
  • Други – спортуване, хипогликемия, стрес, заболяване, и т.н.


С помощта на компютър тези данни могат да се въвеждат и следят много лесно. Съществуват и специализирани компютърни програми за водене на диабетен дневник.
 
За повечето системи за измерване на кръвна захар са разработени такива програми. Необходим е специален кабел за връзка на апарата с компютъра, така и малка програма(драйвер) за извличане на данните на вашият компютър.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.