Очаквани стойности
> www.wellion.bg/bg/diabetes/Target_range

Очаквани стойности на кръвната захар Кръвна захар mg/dl Нормални Влошени Диабет
 На гладно* < 110 110 - 125 ≥ 126
 По всяко време     ≥ 200
 
* Измерена след минимум 8 часа без прием на храна/измерено 2 пъти
 
Редовното измерване на кръвната захар дават ценна информация за диабетния контрол. Свържете се с лекуващия лекар, ако Вашите резултати са непрекъснато извън очакваните стойности с цел предотвратяване на метаболитна декомпенсация и късни усложнения.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.