Терапия на диабета
> www.wellion.bg/bg/diabetes/Therapy_of_Diabetes

Терапия на диабета


За хора развили диабет тип 2, предприети мерки като диета, повишена активност и отслабване обикновено водят до нормализиране нивото на кръвната захар.
 
Ако горните мерки не водят до видим резултат, се налага прием на перорални медикаменти, обикновено един вид. Ако нивото на кръвната захар не се нормализира и тогава, се предписва комбинация от перорални медикаменти с различно действие.
 
В случай, че не се постигнат нормални нива на кръвната захар чрез прием на перорални антидиабетни препарати, се налага хората с диабет тип 2 да преминат на инсулин.
 
При назначаване на терапия с инсулин целта е да се определи доза отговаряща на физиологичното състояние.
 
Съществуват различни видове инсулинова терапия:

  • Прандиален прием на инсулин
  • Конвенционална инсулинова терапия
  • Интензифицирана инсулинова терапия
  • Терапия с инсулинова помпа


Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.