Инсулин
> www.wellion.bg/bg/../Therapy_of_Diabetes/insulin

Инсулин


Какво за инсулина?

Ако сте инсулиново зависим диабетик, това означава, че тялото Ви не произвежда достатъчно инсулин. При липса на инсулин нивото на кръвната захар се повишава бързо и може да доведе до кетоацидоза или дори до кетоацидозна кома. Чрез подходяща инсулинова терапия може да продължите да живеете нормално с известни ограничения в начина на хранене и двигателната активност.
 
Производство на инсулин
Инсулинът е открит в панкреаса през 1921г от двама канадски учени – д-р Бантинг и д-р Бест. До 80-те години на миналия век, инсулинът се е езвличал от панкреаса на свине и добитък. Днес почти всички диабетици използват биосинтетичен инсулин произведен чрез рекомбинантна технология. Микроорганизми като дрождите например са програмирани да продуцират инсулин идентичен с човешкия.
 
Видове инсулин
Съществуват два основни вида инсулин: обикновен инсулин и инсулинови аналози. И в двата вида има бързо- средно- и бавно действащ инсулин или смесен инсулин. Разликите са в ефекта, кога се достига този ефект и колко дълго продължава. Причина за това е разлика в структурата на различните видове инсулин. Изборът на вида инсулин за всеки конкретен случай се определя от начина на живот и индивидуалните нужди. Този избор се прави взаимно между лекуващ лекар и добре обучен диабетик.
 
Самоотговорност
Инсулиново зависимите диабетици трябва да знаят точно за действието на инсулина, който ползват. Но има и повече. Те трябва да са наясно как храненето и двигателната активност се отразяват на нивото на инсулина в организма. Подробно обучение е необходимо за да може самоотговорен човек да управлява диабета и води живот подобно на здрав индивид. Това важи и при двата типа диабет – 1 и 2. Само по този начин човек може да постигне висока степен на гъвкавост към ситуацията.
 
Адаптиране на дозата инсулин към всекидневието
Когато в обичайното Ви всекидневие настъпи голяма промяна (друг начин на хранене, променена двигателна активност и т.н.) е необходимо коригиране на дозата инсулин. Чрез по-често контролиране нивото на кръвната захар в тези ситуации може да се назначи правилната доза след консултация с Вашия лекар.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.