Концентрация на инсулина

Концентрация на инсулина


В повечето страни е наличен само инсулин U100 (1 мл течност съдържа 100 I.U. инсулин). Когато пътувате в чужбина обърнете внимание дали там инсулина не е в концентрация U40.
 
Внимавайте какъв инсулин използвате за да се предпазите от не- или предозиране!

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.