Съхранение
> www.wellion.bg/bg/../../insulin/Storage

Съхранение


Инсулинът е чувствителен спрямо околната среда. Неизползван инсулин се съхранява в отделението за зеленчуци на хладилник при температура 4-8°C. Внимавайте да не замръзва, дори и за кратко време.
 
За да избегнете неприятното усещане при инжектиране на студен инсулин може да съхранявате флакона или писалката със зареден инсулин на стайна температура далече от директна слънчева светлина и топлина. В този случай ефектът на инсулина е сигурен за период от 4 седмици.
 
Ако сте изложени на много ниски или високи температури(например при пътуване) е необходимо инсулина да се съхранява в изолиран контейнер/хладилна чанта.
 
При правилно съхранение външния вид на инсулина не се променя. При променен външен вид, инсулинът губи действието си и не трябва да се използва. Бъдете внимателни за това при пътуване през лятото в горещи региони.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.