Видове терапия

Видове терапия


Целта на диабетната терапия е да се компенсира напълно първоначалното нарушаване на обмяната на въглехидратите в организма. Тази цел може да се постигне само с пълното съдействие на заинтересования от това.
 
Преди години бе необходимо пациента да се адаптира към терапията. Днес това вече е по-различно. Терапията се назначава съобразно нуждите и начина на живот на индивида.
 
Важно е диабетиците, особено тези с диабет тип 2 да променят начина на живот като двигателна активност, хранене, тегло. В някои случаи това е достатъчно за нормализиране на кръвната захар. Ако тези мерки не водят до резултат се назначава перорална терапия чрез прием на медикаменти, обикновено от един вид.
 
Ако това не е достатъчно, лекуващия лекар ще предпише комбинация от препарати или дори инсулин, с цел намаляване нивото на кръвната захар.
 
В днешни времена целта е да се дава инсулин съобразно физиологическото състояние.
 
По-долу са посочени видовете терапия с инсулин:Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.