Интензифицирана терапия (ICT)

Интензифицирана терапия (ICT)


Интензифицирана инсулинова терапия (ICT), функционална инсулинова терапия (FIT), основна болус терапия (BBT) – това са различни имена на съвременна инсулинова терапия, при която се постига метаболитно състояние на здрав организъм чрез няколкократни всекидневни инжектирания на инсулин и съответни измервания на кръвната захар. Времето и количеството на приеманата храна се избира свободно.
 
Принципът на тази терапия е отделни приемания на инсулин със средна продължителност на действие и такъв с удължено действие (сутрин и вечер или сутрин, на обед, и късно вечер с цел да се покрият основните(базални) нужди от инсулин за 24 часа.
 
Допълнително се приема и бързодействащ инсулин за да се покрият нуждите от него след хранене или пък да се коригира висока кръвна захар = болус.
 
В този случай трябва да се съобрази времето между инжектиране и хранене между 0 мин(аналогов инсулин) до 30 мин(обикновен инсулин).
 
ICT терапият работи добре за диабет тип 1, мотивирани пациенти с тип 2 и бременни. ICT позволява постигане на добър гликемичен контрол и избягване на хипо- и хипергликемии.
 
Този вид терапия позволява адаптиране към индивидуалните нужди и начин на живот. Трябва да се отбележи обаче, че тук е необходимо стриктно обучение за използването на тази терапия. Необходима е готовност за няколкократни инжектирания на инсулин през деня, съответни измервания на кръвната захар и водене на дневник с резултатите.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.