Физическа активност
> www.wellion.bg/bg/diabetes/Exercise

Физическа активност


Физическата активност помага за намаляване на теглото, оптимизира нивото на кръвната захар и намалява нуждата от инсулин.
 
Поради това хората с диабет трябва да контролират влиянието на извънредна физическа активност върху нивото на кръвната си захар.
 
Диабетът не е пречка за спортуване, но терапията трябва да е съобразена с това. Обучението е от най-висока важност за всеки диабетик.!

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.