История на марката History
> www.wellion.bg/bg/contact/wellion_history

История на марката Wellion


· 2006 – Разпространение в Европа на продуктите с марка Wellion
 
· От Април 2008 MED TRUST е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008
 
· От Октомври 2009 MED TRUST е сертифицирана по стандарт ISO 13485:2003

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.