VET
> www.wellion.bg/bg/animals

Wellion GLUCO CALEA – за точност и безопасност


VET GlucoCalea NAV MM BG: VET GlucoCalea NAV MM BG (© Wellion)

Апарат за кръвна захар Wellion специално разработен за кучета, котки и коне.

Диабет при животни


:  (© )

1 от 200 котки и 1 от 500 кучета са с диабет тип 1 или тип 2. Защо е необходим специален апарат за кръвна захар за кучета, котки и коне?

Правилно получаване на кръвна проба от животни


VET_BloodSampling NAVM: VET_BloodSampling NAVM (© Wellion)

Следните съвети помагат допълнително при получаване на кръвна проба ...

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.