Полезна информация за управление на диабета при животни

 • Използвайте само апарата за кръвна захар Wellion GLUCO CALEA, калибриран за животни
 • Измервайте кръвната захар два пъти на ден преди хранене
 • Отбелязвайте измерените стойности в дневник, количеството приета храна и дозата инсулин(ако има такава)
 • Свържете се за съвет с Вашия ветеринар, ако резултатите са извън нормите препоръчани за вашия любимец
 • Ако кръвната захар е под 3,8ммол/л измерете пак, за да проверите за хипогликемия. Вземете мерки.
 • Давайте само количеството храна съгласувано с ветеринар преди да дадете доза инсулин.
 • Консултирайте се с Вашия ветеринар ако поведението на любимеца ви се промени.


Какво да се избягва?

 • Не използвайте апарат за кръвна захар, предназначен за хуманна употреба.


 • Не променяйте количеството храна без консултация с Вашия ветеринар.


 • Ако прилагате инсулин, внимавайте с дозите и не ги променяйте своеволно..


 • Не прилагайте инсулин ако животното отказва храна или повръща и се обадете веднага на Вашия ветеринар.


Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.