Предупредителни сигнали

Предупредителни сигнали


Страда ли от диабет Вашия любимец?
Разпознайте предупредителните сигнали и помолете Вашия ветеринар за преглед Повишена жажда

  Повишена жажда
  Често уриниране
  Силно повишен апетит
  Липса на енергичност
  Загуба на тегло въпреки добрия апетит

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.