Диабет при животни
> www.wellion.bg/bg/animals-diabetes

Диабет при животни

Първата стъпка към управлението и третирането на диабета при животните е да се разбере естеството на заболяването. Симптомите за диабет при хора и животни са сходни, но за измерване на кръвната захар са необходими специално калибрирани апарати за ветеринарна употреба. 1 от 200 котки и 1 от 500 кучета са с диабет тип 1 или тип 2.

VET WarumBGMGerät BG: VET WarumBGMGerät BG (© Wellion)

Диабетът се различава при животинските видове. Поради тази причина е необходимо да се разпознаят симптомите на заболяването в ранна фаза и да се потърси съвет от ветеринар. Ако има съмнение за диабет са необходими допълнителни изследвания, като по такъв начин ранното диагностициране може да предотврати късните усложнения от диабета.
 
Редовната проверка на кръвната захар е основа за успешна терапия на диабета. Измерването трябва да се извършва в домашна обстановка и позната на животното среда, като по този начин получените резултати са достоверни.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.