Перорални антидиабетни лекарства

Перорални антидиабетни лекарства


Пероралните антидиабетни лекарства се използват за намаляване на повишени нива на кръвната захар. Нуждите на диабетно болните са различни като доза, терапия, вид препарат. Всичко зависи от вида и фазата на заболяването, възрастта, теглото, съпътсващите заболявания и т.н.
 
Съществуват различни групи антидиабетни лекарства:
Бигуаниди: От тази група все още се използва Metformin, който действа по различен начин: намалява инсулиновата резистентност, като повишава консумацията на глюкоза в клетките. Също така Metformin спира глюконеогенезата в черния дроб и на въглехидратите в храносмилателния тракт. Има и положителен ефект върху мастния метаболизъм.
 
Сулфонил урея: Тук ефекта на намаляване нивото на кръвната захар се постига чрез повишаване продуцирането на инсулин. Това разбира се е възможно само ако инсулин продуциращите клетки в панкреаса не са разрушени напълно. Ето защо този вид препарати са подходящи за диабет тип 2, при който все още се произвежда инсулин в панкреаса.
 
Инхибитори на глюкозната резорбция: Тези препарати блокират преноса на глюкоза в кръвта и така компенсират недостатъчното производство на инсулин от клетките на панкреаса. Приемът на тези препарати по време на хранене пречи на повишаване нивото на кръвната захар.
 
Инсулин сензитивни: Ефектът от приемът на тези препарати е напълно различен. Разграждането на глюкозата в кръвта се повишава без да има нужда от по-високи нива на инсулин в тялото. Организма реагира така, че резистентността към инсулина се намалява. Тези препарати са също подходящи за диабет тип 2.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.