Техника на инжектиране

Избор на място за инжектиране


Инжектирането се извършва в подкожната мастна тъкан за най-добро снабдяване с инсулин.
 
Подходящи места за инжектиране
 
Бързо действащ инсулин (аналогов и смесен) е препоръчително да се инжектира в:

  • Корема
  • Бедрото


Бавно действащ инсулин (инсулин със забавено действие или смесени инсулини) е препоръчително да се инжектира в:
 
  • Задните части


Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.