Правилна дължина на иглата

Избор на правилна дължина на иглата Възраст Тегло (BMI) Препоръчителна дължина на иглата
    Без прищипване
на кожата
С прищипване
на кожат
 Деца под 12 год,
много слаби
възрастни
Всички 6 mm 6 mm 8 mm
 Деца
 (12-18 год.)
Средно 6 mm 8 mm
Наднормено тегло* 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm
 Възрастни Средно 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm
Наднормено тегло* 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm
 
Наднормено тегло=(BMI>25)

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.