Скорост на резорбция на инсулина

Скорост на резорбция на инсулина


 

  • Бедро: бавна
  • Ръце: средна
  • Корем: бърза
  • Задни части: бавна


 
 
Инжектиране в ръката не се препоръчва с изключение на случаите, когато друг човек помага чрез прищипване на кожата.
 
Препоръчително е в рамките на деня да се използват различни точки от избраното място за инжектиране. Сменяйте ежеседмично между лявата и дясната част на тялото.
 
Съществуват шаблони (за деца и възрастни), чрез които лесно могат да се въртят точките на инжектиране на избраното място.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.