Инжектиране без прищипване на кожата

Инжектиране без прищипване на кожата


Препоръчително е при инжектиране без прищипване на кожата, това да става под ъгъл 45° (12,7/8мм дълга игла).
 
Само при инжектиране в задните части е приемлив и ъгъл от 90°.
 
Чрез използване на по-къси игли се предотвратява неволно инжектиране н мускулната тъкан. Все пак по-късите игли може да не са подходящи за всеки.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.