Инжектиране чрез прищипване на кожата

Инжектиране чрез прищипване на кожата


За да се осигури инжектиране в подкожната тъкан, а не в мускулната тъкан се препоръчва прищипване на кожата на мястото на инжектиране. В този случай се използват игли за инсулинова писалка с дължини 12/12,7мм или 8мм. Деца и много слаби възрастни трябва да използват игли с дължина 5/6мм.
 
Ъгълът на инжектиране може да е 90° или 45° - в зависимост от предпочитанията.
 
За прищипване на кожата се използва палеца и показалеца. При това прищипване се осигурява достъп до подкожната мастна тъкан, а не в мускулната тъкан.
 
Прищипването на кожата се освобождава чак след като се извади инсулиновата игла. Не освобождавайте прищипването преди това, опасност от инжектиране в мускула.
 
Обърнете внимание при прищипване да не захванете и мускулна тъкан.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.