Диабет/Терапия на диабета/Техника на инжектиране/

Избор на място за инжектиране


Инжектирането се извършва в подкожната мастна тъкан за най-добро снабдяване с инсулин.
 
Подходящи места за инжектиране
 
Бързо действащ инсулин (аналогов и смесен) е препоръчително да се инжектира в:

  • Корема
  • Бедрото


Бавно действащ инсулин (инсулин със забавено действие или смесени инсулини) е препоръчително да се инжектира в:
 
  • Задните части
:  (© )
www.wellion.bg/bg/diabetes/Therapy_of_Diabetes/Injection_technique/