Конвенционална инсулинова терапия

Конвенционална инсулинова терапия


При конвенционалната инсулинова терапия се прилага смесен инсулин два пъти през деня -  сутрин и вечер. В някои случаи има смисъл от трикратно прилагане – сутрин, обед и вечер.
 
Конвенционалната терапия е най-добър избор за тези, които имат определен дневен режим и се хранят по едно и също време. Това е важно, защото приемането на комбинацията от бързо- и бавно действащ инсулин в определено време изисква редовно хранене, с цел избягване на хипогликемия.
 
Основното предимство на конвенционалната терапия е, че се провежда сравнително лесно и не изисква често инжектиране.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.