Терапия с инсулинова помпа (CSII)

Терапия с инсулинова помпа (CSII)


Тази терапия е известна със съкращението CSII, което означава непрекъсната подкожна инсулинова инфузия. Тази терапия позволява много добро управление на диабета, защото чрез нея се подава предварително програмирано много малко количество инсулин в рамките на денонощието.
 
Тази терапия копира физиологичната функция на здрав панкреас и нивата на кръвната захар на гладно и между храненията остават стабилни. Терапията се адаптира към индивидуалните нужди.
 
Инсулинът необходим за организма по време на хранене се подава само с натискане на бутон.
 
Това позволява на човек да бъде абсолютно гъвкав: при спортуване, да спи по-дълго и т.н. Това се постига чрез специално обучение за използване на инсулиновата помпа.
 
Медицински показания, които насочват към използване на инсулинова помпа са: невъзможност за добър контрол на кръвната захар по друг начин, синдром на Dawn, инсулинова резистентност, невъзможност за разпознаване на хипогликемии, диабетна невропатия, бременност.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.