Диабет/Терапия на диабета/Видове терапия/

Видове терапия


Целта на диабетната терапия е да се компенсира напълно първоначалното нарушаване на обмяната на въглехидратите в организма. Тази цел може да се постигне само с пълното съдействие на заинтересования от това.
 
Преди години бе необходимо пациента да се адаптира към терапията. Днес това вече е по-различно. Терапията се назначава съобразно нуждите и начина на живот на индивида.
 
Важно е диабетиците, особено тези с диабет тип 2 да променят начина на живот като двигателна активност, хранене, тегло. В някои случаи това е достатъчно за нормализиране на кръвната захар. Ако тези мерки не водят до резултат се назначава перорална терапия чрез прием на медикаменти, обикновено от един вид.
 
Ако това не е достатъчно, лекуващия лекар ще предпише комбинация от препарати или дори инсулин, с цел намаляване нивото на кръвната захар.
 
В днешни времена целта е да се дава инсулин съобразно физиологическото състояние.
 
По-долу са посочени видовете терапия с инсулин:

  • Прандиална инсулинова терапия
  • Конвенционална инсулинова терапия
  • Интензифицирана терапия (ICT)
  • Терапия с инсулинова помпа (CSII)
Insulin release at non diabetic:  (© )
www.wellion.bg/bg/diabetes/Therapy_of_Diabetes/Types_of_Therapy/