Бързо действащ инсулин

Бързодействащ инсулин


Аналогови инсулини
Ефектът от бързодействащ инсулин настъпва веднага след инжектиране (10 минути след инжекцията). Най силният ефект се проявява след 60 (30 до 90) минути. Общото действие продължава около 2-3 часа. Вижте долната графика за подробности.
 
Поради бързото си действие при тези аналогови инсулини не е необходимо да има пауза между инжектирането и храненето, ако кръвната захар е нормална. Аналоговите инсулини могат да се инжектират преди, по време и веднага след хранене, което позволява повече гъвкавост.
 
Обикновен инсулин
Ефектът от този инсулин започва след 15-30 минути.  Затова инжектирането се извършва 15 до 30 минути преди хранене. Най-силен ефект се получава след около 2 часа след инжектиране. Общият ефект продължава 4-6 часа. Има връзка между дозата и продължителността на действие - по-висока доза води до по-продължително действие. Този принцип е валиден и за другите инсулини. На външен вид инсулина е прозрачен разтвор.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.