Места за инжектиране
> www.wellion.bg/bg/../../insulin/Injection_sites

Място за инжектиране


Инсулинът може да се инжектира в различни части на тялото. Вашият лекар ще Ви обучи за инжектиране в бедрото, корема, задните части или горната част на ръката.
 
В рамките на избраната област се препоръчва да се сменят зоните на инжектиране. В противен случай кожата може да се раздразни и подуе и ефекта от инсулина ще се промени.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.