Смесен инсулин
> www.wellion.bg/bg/../../insulin/Mixed_insulins

Смесен инсулин


Обикновеният и NPH инсулини със забавено действие могат да се смесват. Получената NPH смес може да бъде адаптирана спрямо нуждите на диабетика. Трябва да се знае, че фармацевтичната динамика на действие на двата компонента остава същата.
 
NPH-смесените инсулини са налични в различни смесвания и готови за инсулинови писалки.
 
Смесените аналози са готова смес между бързодействащ инсулин и компонента със забавено действие. Бързо действащата съставка покрива нуждата от инсулин при хранене, а бавно действащата осигурява дълготрайния ефект. Смесените аналози могат да се инжектират директно по време на хранене и рискът от хипогликемия е минимален. Нивото на кръвната захар след хранене е по-добро в сравнение с това при използване на смесени инсулини съдържащи обикновен инсулин.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.