Правилно използване на тест лентите

Правилно използване на тест лентите


Правилната тест лента
Всеки апарат за кръвна захар използва тест ленти съвместими само с него. Взаимодействието между кръвната проба и ензим нанесен в тест лентата се извършва именно в нея.
 
Съхранение на тест лентите

  • Съхранявайте на сухо (не в банята).
  • След изваждане на една тест лента затваряйте веднага флакона за да не влезе влага.
  • Не съхранявайте тест лентите в кола, тъй като температурите вътре през лятото и зимата могат да достигнат екстремни стойности.
  • Проверявайте срока на годност.
  • Ако апарата се нуждае от кодиране, се уверете, че това е направено правилно.


 

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.