Защо е необходим самоконтрол?

Защо е необходим контрол на кръвната захар?

 • Предотвратяване на хипо- или хипергликемия
 • По-добър контрол и управление на диабета
 • По-високо качество на живот и сигурност по време на отдих, работа, почивка или спортуване.
 • По-добър поглед върху метаболитните процеси в тялото
 • Информация за влиянието на физическата активност, хормоналните влияния и стресовите фактори върху кръвната захар
 • По-добро разбиране на терапевтичните мерки
 • По-голямо доверие между Вас и лекуващия лекар
 • По-силна собствена отговорност
 • По-добри възможности в работна среда
 • По-малко престой в болница
 • По-висока продължителност на живота, чрез избягване на късните усложнения


Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.