Получаване на кръвна проба

Получаване на кръвна проба


Тъй като циркулацията на кръвта на върха на пръстите е фина, това е особено подходящо място за получаване на малка капка кръв.
 
Най-доброто място е встрани от възглавничките на върха на пръста. Избягвайте убождане в самата възглавничка, тъй като там са съсредоточени чувствителни рецептори и убождането е по-болезнено.
 
Спазването на долните препоръки ще намали проблемите с получаване на кръвна проба:
 

  • Ръцете трябва да се измият с топла вода и сапун и след това да се подсушат добре. Така се засилва циркулацията на кръвта. Използването на спирт за дезинфекция не е необходимо, а по-скоро може да попречи на точният резултат.
  • Убождането се извършва встрани от възглавничката на върха на пръста. Не убождайте директно във възглавничката и избягвайте убождане съвсем близо до нокътя на пръста – опасност от възпаление.
  • Използвайте нова игла за всяко убождане. Старата игла обикновено се затъпява и ново убождане с нея е по-болезнено. Освен това остават микроскопични остатъци кръв, които при следващо убождане могат да доведат до инфекция или възпаление.
  • Използвайте тънки игли (има такива с диаметър 0,2мм) с цел безболезнено убождане. Тъй като размерът на кръвната проба зависи от дълбочината на убождане, а не от диаметъра на иглата се получава достатъчно добра проба. Съвременните апарати за кръвна захар използват много малка кръвна проба.
  • Използвайте различни пръсти за убождане. Някои хора не обичат да използват кутрето или палеца. Добре е да се използват за убождане пръстите и на двете ръце.
  • Опитайте да намерите оптималната дълбочина на убождане, защото може да не е необходимо по-дълбоко убождане за получаване на добра кръвна проба. Може също преди убождане да масажирате пръста от основата към върха или да отпуснете ръка надолу за известно време с цел по-лесно получаване на кръвна проба. Не стискайте самото място на убождане за да получите повече кръв.
  • Допрете плътно убождащото устройство странично на върха на пръста и натиснете бутона за убождане.


Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.