Предпазване
> www.wellion.bg/bg/../Late_Complications/Prevention

Превенция


Основните изисквания към страдащите от диабет са редовни прегледи при специалист и добър контрол на кръвната захар в домашни условия.
 
Важно е да се постигнат стойности на HbA1c под 7%, да се спре тютюнопушенето, да се приема разнообразна храна и да се извършва двигателна активност.
 
Предприетите навреме мерки помагат да се избегнат късните усложнения от диабета.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.