Wellion GALILEO Compact

Wellion GALILEO Compact

просто практичен, практично опростен

  • Дискретен за използване
  • Малък и удобен - побира се във всяка чантичка
  • Ясен за отчитане екран, показващ цялата важна информация
  • Лесен за употреба с доказана точност на резултатите
  • Всички измервания се съхраняват в паметта за удобен преглед
  • 3 индивидуални аларми


GALILEO Compact mmol:  (© )
GALILEO Compact Setbox:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.