Wellion NEWTON GDH-FAD
> www.wellion.bg/bg/../Blood_Glucose_Meters/wellion_newton

Wellion NEWTON GDH-FAD

GDH-FAD апарат за измерване на кръвна захар
Апарат за измерване на кръвна захар с Bluetooth функция

Качвайте и проследявайте резултатите от тестовете с помощта на Bluetooth функцията
 
Комплексът на ензима GDH-FAD е по-слабо чувствителен към въздействието на редуциращи вещества (лекарства).  Апарата за измерване на Wellion NEWTON GDH-FAD BTE може да се използва с повечето кръвни проби (капилярна и венозна пълна кръв), затова често се прилага от медицински специалисти.
 
Уредът за измерване на Wellion NEWTON GDH-FAD BTE може да се използва за изследване на кръвната захар при новородени, тъй като има хематокритен диапазон от 10-70%.
С помощта на Bluetooth потребителите могат да качват резултатите от тестовете в своята версия на системата Android или iOS, както и на компютър, и да проследяват промените в нивата на кръвната захар с течение на времето. Тук може да се използва нашата система за управление на данни - приложението Wellion Sidiary.
Апаратът за измерване на кръвна захар Wellion NEWTON GDH-FAD BTE се използва с тестови ленти за кръвна захар Wellion NEWTON GDH-FAD.
Използвайте опцията за прехвърляне на данни чрез Bluetooth или кабел чрез Wellion SiDiary (Android, iOS).
 
iOS (Apple Store)     
https://apps.apple.com/de/app/wellion-sidiary/id1621535711         
 
Android (Google Play Store)       
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wellion.sidiary.app

NEWTON Gerät:  (© )
NEWTON Setbox:  (© )

Кръвна захар:
5 секунди време за измерване
0,5 микролитра кръв
500 резултата памет
USB порт
Bluetooth
1000 измервания живот на батерията
2x CR2032  батерии
Без  кодиране
Големи, ясни цифри
Бутон за изхвърляне
Усреднени стойности
Маркер преди/след хранене
Хипо- и Хипер- аларми
Предупреждение за кетони при Хипер-

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.