Wellion LUNA Trio

Wellion LUNA Trio


  • За измерване на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина
  • Удобен за ръката формат и ясен за отчитане екран
  • С бутон за изхвърляне на използваната тест лента
  • Противоплъзгащи крачета за повече устойчивост
  • Всички измервания се съхраняват в паметта за удобен преглед


Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.